Exposition.


Une anthologie de mes oeuvres grandes ou petites.
Doux, naturel ou coloré. Fonctionnellement ou tout simplement artistique.

Een bloemlezing van mijn werkstukken groot of klein.
Zacht, natuurlijk of kleurrijk. Functioneel of enkel artistiek.